.

Organisatie

De organisatiestructuur van onze parochie kent drie hoofdelementen: de parochievergadering (PV), de pastor (die ondersteund wordt door de Pastorale Steungroep PSG) en het parochiebestuur (PB). De mensen in deze groepen zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze parochie, zowel op pastoraal vlak als op bestuurlijk vlak.

Daarnaast kennen we vele werk- groepen, koren, commissies, clubs enzovoorts. Deze zijn allemaal ingedeeld in een van de zeven Beraden die wij kennen. Dat zijn de drie pastorale Beraden (Catechetisch Beraad, Diaconaal Beraad en Liturgisch Beraad) en de vier bestuurlijke Beraden (Facilitair Beraad, Financieel Beraad, Administratief Beraad en Communicatief Beraad).

Ieder Beraad heeft een vertegen- woordiger in de Parochievergade- ring. Hierdoor wordt de onderlinge communicatie tussen de diverse Beraden geregeld. Het dagelijks overleg van de pastorale Beraden (en van de daartoe behorende werkgroepen) met de pastor ver- loopt via de PSG. Het dagelijks overleg van de bestuurlijke Beraden (en de daaronder vallende werkgroepen) met het bestuur verloopt met een van de bestuurs- leden die de taken daartoe onderling verdeeld hebben.

Meer informatie over de Beraden, werkgroepen enzovoorts vindt u via knoppen helemaal boven in beeld of via onderstaande snelkoppelingen.
01 februari 2017
Nieuwe Vierkant
De nieuwe Vierkant vind u HIER.
lees verder>>>


01 februari 2017
Feestelijk fusieviering 19 februari 2017
Wat: Feestelijke fusieviering Wanneer: Zondag 19 februari 2017, aanvang 10:00 uur Waar: Nicolaaskerk, Haren Wij vormen de H. Hildegardparochie! Op 1 ...
lees verder>>>


20 januari 2017
Internet consultatie SILA
In Vierkant staat een oproep om mee te doen met de internet consultatie over de wijziging van het Besluit BRP over de gegevensvoorziening van kerken ...
lees verder>>>


17 januari 2017
Concert Cloudburst 12 februari 2017
Wat: Concert "Cloudburst".Met werken van Herbert Howells en Eric Whitacre Door: Noordelijk Vocaal Ensemble onder leiding van Leendert Runia Wanneer: ...
lees verder>>>


14 januari 2017
Concert Save our Souls 4 februari 2017
Wat: Concert "Save our Souls".Met werken van Ralph Vaughan Williams, Benjamin Britten en Trond Kverno Door: Studentenkoor Gica onder leiding van ...
lees verder>>>

Salvator - Mariaparochie | van Starkenborghstr. 1 | 9721 EA | Groningen | tel. 050-525 34 67 |
e-mail info@salvatormariaparochie.nl