.

Financieel beraad

Het Financieel Beraad bestaat uit de onderstaande werkgroepen.
Aanspreekpunt in het parochiebestuur is penningmeester Nico Spijkerman.

   

Bankgegevens

Gironummer: NL84 INGB 0000 9509 51
Banknummer: NL62 ABNA 0472 0897 14
Ten name van: Bestuur Salvator-Mariaparochie, Groningen

  

Declareren

Onderstaand treft u ook een link aan naar een pagina met het declaratieformulier voor vrijwilligers.

    
01 februari 2017
Nieuwe Vierkant
De nieuwe Vierkant vind u HIER.
lees verder>>>


01 februari 2017
Feestelijk fusieviering 19 februari 2017
Wat: Feestelijke fusieviering Wanneer: Zondag 19 februari 2017, aanvang 10:00 uur Waar: Nicolaaskerk, Haren Wij vormen de H. Hildegardparochie! Op 1 ...
lees verder>>>


20 januari 2017
Internet consultatie SILA
In Vierkant staat een oproep om mee te doen met de internet consultatie over de wijziging van het Besluit BRP over de gegevensvoorziening van kerken ...
lees verder>>>


17 januari 2017
Concert Cloudburst 12 februari 2017
Wat: Concert "Cloudburst".Met werken van Herbert Howells en Eric Whitacre Door: Noordelijk Vocaal Ensemble onder leiding van Leendert Runia Wanneer: ...
lees verder>>>


14 januari 2017
Concert Save our Souls 4 februari 2017
Wat: Concert "Save our Souls".Met werken van Ralph Vaughan Williams, Benjamin Britten en Trond Kverno Door: Studentenkoor Gica onder leiding van ...
lees verder>>>

Salvator - Mariaparochie | van Starkenborghstr. 1 | 9721 EA | Groningen | tel. 050-525 34 67 |
e-mail info@salvatormariaparochie.nl