.

WELKOM BIJ DE SALVATOR - MARIAPAROCHIE TE GRONINGEN

De Salvator-Mariaparochie is de Rooms-Katholieke parochie van Groningen Zuid en Hoogkerk. Ons adres en de contactgegevens staan onderaan deze pagina. 

  

Diensten

    

De kerkdiensten zijn normaliter 's zondags om 11:00 uur in de San Salvatorkerk. Er zijn verschillende soorten vieringen. Vaak is er na afloop koffiedrinken.

 

Nieuws, informatie en contact

* Het laatste nieuws ziet u in de kolom rechts op deze pagina.
* Oudere berichten vindt u onder het knopje "nieuws" (boven).
* Meer informatie over onze parochie is te vinden onder de andere knopjes bovenaan.
* Ook hebben we een parochieblad waarop u zich kunt abonneren. Het heet Vierkant.
* Vragen en opmerkingen kunt u sturen aan het e-mail adres onderaan de pagina. Of zie het knopje "contact".

    

Activiteiten binnenkort

Een overzicht van de aanstaande activiteiten staat in de volgende tabel. Het volledige rooster (met alle details) vindt u HIER.

   

 Datum  Tijd  Activiteit
 15 januari 2017   11:00    Eucharistieviering. Voorganger pastor Arjen Jellema.
 22 januari 2017  11:00    Oecumenische viering in onze kerk m.m.v gezamenlijk
 projectkoor. Na afloop koffie 
 22 januari 2017  15:00  Benefietconcert KOV in de Nicolaaskerk te Haren. Klik HIER
 28 januari 2017  20:15  Bachconcert in de San Salvatorkerk te Groningen. Klik HIER
 29 januari 2017  11:00    Woord- en communieviering.
 Voorganger pastor Hilda van Schalkwijk.
 29 januari 2017   16:30    Muzikale vesperviering m.m.v. Cantorij PKN.
 Voorgangers Arjen Jellema en Anita Akkerman 
 4 februari 2017  20:15  Concert GICA. Klik HIER
 5 februari 2017   11:00  Eucharistieviering. Voorganger pastor Arjen Jellema.
 12 februari 2017   11:00  Eucharistieviering: Valentijnsviering.
 Voorganger pastor Arjen Jellema. Na aflooop koffie.
 19 februari 2017  10:00  Gezamelijke Hildegardviering in Haren. Voorgangers pastores
 Peter Wellen, Peter Vos, Arjen Jellema en Hilda van Schalkwijk 
 26 februari 2017   11:00  Eucharistieviering. Voorganger pastor Arjen Jellema.
 26 februari 2017  16:30   Muzikale vesperviering m.m.v. de Schola Gregoriaans

      

Gegevens Salvator-Mariaparochie              
Hoofdingang:
Hora Siccamasingel 202
9721 HW Groningen
 

Telefoon:
Kerkgebouw
Buitenhuysje
Koster

     
(050) 525 34 67
(050) 525 34 67
06 - 391 456 69

Postadres:
Van Starkenborghstraat 1
9721 EA Groningen

 

Pastor:
Arjen Jellema

 

 
06 - 127 177 74

ANBI:
RSIN nummer: 007242694

 

Bankgegevens:
Gironummer
Banknummer
Ten name van
Plaats

 

   
NL84 INGB 0000 9509 51
NL62 ABNA 0472 0897 14
Bestuur Salvator-Mariaparochie
Groningen

Inlichtingen:
Info@Salvatormariaparochie.nl
       


01 februari 2017
Nieuwe Vierkant
De nieuwe Vierkant vind u HIER.
lees verder>>>


01 februari 2017
Feestelijk fusieviering 19 februari 2017
Wat: Feestelijke fusieviering Wanneer: Zondag 19 februari 2017, aanvang 10:00 uur Waar: Nicolaaskerk, Haren Wij vormen de H. Hildegardparochie! Op 1 ...
lees verder>>>


20 januari 2017
Internet consultatie SILA
In Vierkant staat een oproep om mee te doen met de internet consultatie over de wijziging van het Besluit BRP over de gegevensvoorziening van kerken ...
lees verder>>>


17 januari 2017
Concert Cloudburst 12 februari 2017
Wat: Concert "Cloudburst".Met werken van Herbert Howells en Eric Whitacre Door: Noordelijk Vocaal Ensemble onder leiding van Leendert Runia Wanneer: ...
lees verder>>>


14 januari 2017
Concert Save our Souls 4 februari 2017
Wat: Concert "Save our Souls".Met werken van Ralph Vaughan Williams, Benjamin Britten en Trond Kverno Door: Studentenkoor Gica onder leiding van ...
lees verder>>>

Salvator - Mariaparochie | van Starkenborghstr. 1 | 9721 EA | Groningen | tel. 050-525 34 67 |
e-mail info@salvatormariaparochie.nl
1