.

SALVATORGEMEENSCHAP VAN DE HILDEGARDPAROCHIE

Deze website is niet meer actief.

De Salvatorgemeenschap is nu onderdeel van de R.K. Hildgard van Bingenparochie.

We verwijzen u graag naar de website van de Hildegardparochie.   

      

Gegevens Salvator-gemeenschap              
Hoofdingang:
Hora Siccamasingel 202
9721 HW Groningen
 

Telefoon:
Koster

  06 - 391 456 69

Postadres:
Van Starkenborghstraat 1
9721 EA Groningen

 

Pastoor:
Arjen Jellema

 

 
06 - 127 177 74

 

 

Bankgegevens:
Gironummer
Banknummer
Ten name van
Plaats

 

   
NL84 INGB 0000 9509 51
NL62 ABNA 0472 0897 14
Bestuur Hildegardparochie
Groningen

         

Salvator - Mariaparochie | van Starkenborghstr. 1 | 9721 EA | Groningen | tel. 050-525 34 67 |
e-mail info@salvatormariaparochie.nl
1